[ig20/e-coaching-training.png]
Hoe werkt het

Casus bespreking met de groep

Cursisten loggen in met hun favoriete internet programma, en gaan naar de actuele bespreking. Hier ontmoeten de cursisten en de coach elkaar in een voor hun exclusief toegankelijke chatbox.
In geval van een casus bespreking, begeleidt de coach actief de bespreking die volgens een vooraf bepaalt stramien verloopt, dit is voor iedereen zichtbaar.
Om de groepschat niet te verstoren is het mogelijk dat deelnemers onderling directe berichten met elkaar uitwisselen, op deze manier kan iemand ook tijdens de groepschat gericht gecoached worden.

Groeps opdrachten

Groeps-opdrachten bestaan uit een opdracht gevolgt door rapportage en een opdracht-bespreking.
De opdracht wordt door de cursist uitgevoerd, waarna zij/hij schriftelijk verslag hiervan doet. Deze zogenaamde rapportages zijn alleen inzichtelijk voor mede-groepsgenoten. Ter voorbereiding van de opdracht-bespreking lezen de cursisten de rapportages van elkaar door.
Groeps-opdrachten worden niet begeleid door de coach en vinden plaats in kleine groepjes.

Bibliotheek

Een centrale bibliotheek kan gebruikt worden voor het beschikbaar stellen van documenten of andere electronische media. Documenten kunnen worden gekoppeld aan individuele casussen of opdrachten waardoor gerelateerde extra informatie snel te vinden is.

Ondersteuning voor de coach

Tijdens of na de bespreking kan de coach notities maken die gekoppeld zijn aan een cursist. Samen met door de cursisten in te vullen evaluaties kan een beeld verkregen worden over de voortgang van het trainingsprogramma dit kan in grafieken weergegeven worden.

Samenstellen trainings programma

Het trainingsprogramma wordt voorafgaand aan de cursus door de coach vormgegeven.
Discussie-modellen voor Casus-Chats kunnen op maat geformuleerd worden door de coach.
Het trainings programma bestaat uit een mix van Casus-Chats en Groeps-Opdrachten en kunnen geplanned worden met behulp van de online kalender. De kalender stuurt email alerts als herinnering voor aankomende besprekingen aan de cursisten.

Training-IT
Met Training-IT kunt u via internet online groepstrainingen organiseren onder begeleiding van een coach.