[ig20/e-coaching-training.png]
Resultaten meten

Voortgang van cursisten kan gemonitord worden met behulp van evaluaties. Resultaten worden grafisch weergegeven.

Evaluaties op maat

Een evaluatie wordt geformuleerd door middel van het opstellen van een vragenlijst bestaande uit multiple-choice en open vragen. Deze evaluaties kunnen meermaals (her)gebruikt worden.

Plannen van evaluaties

Evaluaties kunnen met behulp van de online-kalender geplanned worden voor gebruik gedurende het trainings programma. Email-alerts worden verstuurd om cursisten te herinneren deze evaluaties in te vullen.

Weergave van voortgang

Indien een vragenlijst met multiple-choice vragen meermaals gebruikt wordt, kunnen resultaten grafisch afgebeeld worden.
Hierdoor is het mogelijk de ontwikkelingsvoorgang visueel af te beelden zowel van individuele cursisten als van groepen

Training-IT
Met Training-IT kunt u via internet online groepstrainingen organiseren onder begeleiding van een coach.